HomeOver Sandstep HealthcarePGO

Jouw persoonlijke gezondheidsomgeving

PGO is de afkorting voor persoonlijke gezondheidsomgeving. Het is een app of website waarin je gratis een kopie kunt ophalen van je medische gegevens. Vaak kun je ook gegevens over jouw gezondheid toevoegen die je zelf meet. Bijvoorbeeld je bloeddruk of gewicht. PGO's zijn nieuw en er zijn verschillende PGO’s waar je uit kunt kiezen.

Met een PGO staan steeds meer gegevens over je gezondheid op één plek. Zo krijg je meer grip op je gezondheid.

Ontdek wat er al kan. 

Meer informatie