HomePrivacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Analytische cookies

Wij gebruiken Google Analytics om het aantal bezoekers op onze website te tellen. Wij gebruiken deze gegevens niet om mensen anders te behandelen. Op grond van de Telecommunicatiewet (Tw) hebben wij daarom geen toestemming nodig voor het plaatsen van deze analytische cookies. 

Met deze 'onschuldige' analytische cookies verzamelen wij persoonsgegevens. De verwerking is in dit geval mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dit betekent dat wij ook op grond van de AVG geen toestemming hiervoor hoeven te vragen.

Wij baseren ons hierbij op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het Google Privacy Statement leest u hoe wij ervoor zorgen dat uw gegevens privé blijven.