HomeOver Sandstep Healthcare

Over Sandstep

Nieuwe behandelmethodes, geavanceerde instrumenten: aan innovatie in de zorg ontbreekt het niet. Met een (voorlopig) stagnerend macrobudget en een almaar groeiende zorgvraag zijn echter ook bedrijfsmatige innovaties noodzakelijk. Zo kunnen digitalisering en taakherschikking leiden tot de juiste zorg op de juiste plek en daarmee tot kostenreductie. Vanuit de intentie de gezondheidszorg voor de patiënt aantrekkelijker te maken door innovatieve en maatschappelijk relevante zorgconcepten te ontwikkelen, is Sandstep Healthcare opgericht.  

De naam

De doelstelling van Sandstep Healthcare verklaart tevens onze bedrijfsnaam. Wij starten, ondersteunen en begeleiden zorginitiatieven en trekken ons weer terug, zodra anderen het product of de dienst zelfstandig kunnen dragen. Net zoals de afdrukken die een wandelaar achterlaat langs de vloedlijn. Zodra hij zich omdraait, vervagen de stappen in het zilte zand. Die stappen, dat zijn wij.