HomeOver Sandstep HealthcareOns team

Ons team, uw consultants

Achter het succes van Sandstep Healthcare schuilt een professioneel team, waarbinnen verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Onze kracht zit ‘m in de combinatie van inhoudelijke expertise en praktische ervaring. We hebben er dus niet alleen voor geleerd, maar we hebben het ook zelf gedaan. Ons team kan u adviseren over allerhande hulpvragen. Als consultant en/of toekomstige partner helpt Sandstep Healthcare u onder andere de volgende vraagstukken op te lossen:

  • hoe zetten we een nieuwe zorgonderneming op;
  • hoe kunnen we een medisch specialisme verzelfstandigen;
  • hoe kunnen we samenwerkingsverbanden realiseren;
  • welke nieuwe zorg-gerelateerde technieken, producten en diensten kunnen we ontwikkelen.

Hoe groot of hoe klein uw hulpvraag ook is, Sandstep Healthcare helpt u verder.