HomeOver Sandstep HealthcareOns teamIrma de Vrij

Irma de Vrij
Functie: Finance

Irma de Vrij

Irma de Vrij (1973) is een gedreven financial die uitdagingen ziet in het aanbrengen van structureren en de doelen niet snel uit het oog verliest. Wat haar kenmerkt is haar  doorzettingsvermogen, werken als teamplayer en haar analytisch vermogen om de financiële-  en bedrijfseconomische zaken in verband te brengen met het zorgproces.

Irma heeft een financieel- en bedrijfskundige achtergrond en heeft deze de afgelopen jaren breed ingezet binnen de ziekenhuiszorg en de psychiatrie.

Binnen Sandstep Healthcare is zij verantwoordelijk voor o.a. de financiële processen, de planning & control cyclus en analyse/advies op investeringsvraagstukken.