HomeOver Sandstep HealthcareOns teamInez Teurlings

Inez Teurlings

Inez Teurlings (1974) heeft in 2022 de overstap gemaakt naar Sandstep Healthcare. In de HR heeft zij vele jaren kennis en ervaring. Ze heeft in zowel de profit als non-profit gewerkt. De laatste jaren werkte ze voornamelijk in de ouderenzorg. Ze heeft diverse fusies en overnames begeleidt, maar vandaag de dag is het werven en behouden van personeel één van haar belangrijkste speerpunten. Arbeidsmarktcommunicatie en de employee journey hebben haar bijzondere aandacht.

Inez is binnen Sandstep Healthcare onder andere verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de inzet en het behoud van personeel.

Binnen onze organisatie spreken mij de korte lijnen en de snelle besluitvorming aan. Het is een energieke organisatie, waarbij zo min mogelijk tijd wordt verspild aan bureaucratie. Dit zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen natuurlijk. Ondernemerschap is duidelijk voelbaar in de organisatie, één van van de ingrediënten die bepalend is in de cultuur.